Tröjauktion.se


... erbjuder en enkel plattform att sälja lagets matchtröjor när säsongen är slut.När auktionen är i gång så får man en egen url/subdomän där auktionen fortgår till tills sluttiden är nådd. Tröjauktion tar förutom budat belopp även in kontaktuppgifter per bud (Namn, telefon och email). Klubben/föreningen ansvara själva för att ta in budat belopp och distribuera auktionsobjektet.

Kostnad 5% av auktionens vinst summa, dock lägst 500 kr (inkl moms).

Starta en auktion genom att skicka ett mail till info@trojauktion.se med följande innehåll:

  • Kontaktperson telefon och email.
  • Klubbnamn och förkortning på föreningen.
  • Stat och Stop datum för auktionen.
  • Gäller herrar eller damer.
  • Lista med namn tröjnummer.
  • Start pris för en tröja (250 kr är standard startvärde).

Testa att lägga ett bud!

Kontakt maila då till info@trojauktion.se
© FamHH AB